Felhasználási Feltételek és a Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó

általános szerződési feltételek

/- andrasibetty.com -/

Általános adatok:

Andrási Beáta (e.v.)
Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.
Adószáma: 60929178-1-24
Internetes elérhetőség: info@andrasibetty.com

A jelen felhasználási feltételek (Felhasználási Feltételek) és a Szolgáltatásokra és a Termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – továbbiakban együttesen Szabályzat Andrási Beáta e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett andrasibetty.com (https://www.andrasibetty.com/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Termék megrendelés, Weblap vagy andrasibetty.com) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

I. A Felhasználási Feltételekre valamint az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó közös szabályok:

1. A Szabályzatot a Szolgáltató internetes honlapján (andrasibetty.com) a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzéteszi.

2. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

3. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki az andrasibetty.com bármely szolgáltatását igénybe veszi, illetve amennyiben Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi.

4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével, illetve az andrasibetty.com bármely Szolgáltatásának megkezdésével elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

5. Az andrasibetty.com internetes oldalon megtalálható valamennyi egyéb tájékoztató (pl.: Adatkezelési Szabályzat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

6. A Facebook.com weboldal bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Weboldal legfontosabb jellemzői és elemei:

1. A Weboldal célja a teljesség igénye nélkül a Felhasználók szubjektív szemszögből történő tájékoztatása olyan témakörökben, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak.

2. A Weboldal lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelme alatt álló tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az andrasibetty.com bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

4. A Felhasználó az andrasibetty.com weboldalon található hírlevél feliratkozással hozzájárulását adja, hogy Szolgáltató részére további információkat tartalmazó e-maileket küldjön (hírlevél, ingyenes e-kurzus).

5. A hírlevélről, és az ingyenes e-kurzusról történő leiratkozásról a Szolgáltató lehetőséget biztosít.

III. Szerződés megkötésének általános szabályai:

1. A nem írásban (elektronikus úton) történő szerződéskötés során legalább a következő feltételekben állapodnak meg a felek:

a.) A Megrendelőneve, lakóhelye: A Megrendelő által elektronikus úton megadott Kereszt- és Vezetéknév valamint a Megrendelő által megadott cím,

b.) az igényelt szolgáltatás(ok) megjelölése, tartama,

c.) a szolgáltatások díja, a nyújtott kedvezmények mértéke, a felmondás jogkövetkezménye,

d.) Megrendelői nyilatkozatok az adatkezeléssel, szolgáltatói marketingtevékenységgel, e-mailben küldhető szolgáltatói értesítésekről,

e.) az elállás feltételei,

b)-e) pontban foglaltakra az andrasibetty.com weblapon található információk, a jelen szabályzat és az Adatkezelési szabályzat Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezés vonatkoznak

f.) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: A Szolgáltató illetve a Megrendelő által megadott elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám),

g.) a szerződéskötés időpontja: A szerződéskötés időpontja a Szolgáltatás megrendelésének időpontja,

h.) a felek által fontosnak tartott egyéb, a szerződés létrejöttével és az igényelt szolgáltatással összefüggő kérdések,

2. A szerződés

a.) jelenlévők között írásban tett szerződéses jognyilatkozatok esetében az egyedi szerződés aláírásával,

b.) elektronikus út (online) esetén az on-line tett szolgáltatói ajánlat elfogadásával („Megrendelés/Jelentkezés” gombra klikkeléssel), jön létre.

IV. Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződési Feltételek (Táborok, Rendezvények, Előadások, Kurzusok, Családállítás):

1. JELENTKEZÉS: A Tábororra, Rendezvényre, Előadásra, Kurzusra az andrasibetty.com weboldalon történő jelentkezés beérkezése után a regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mailt küldünk.

1.1. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Táborok, Rendezvények, Előadások, Kurzusok teljes díjának összegét, valamint az információt a díjbekérő kiállításáról.  Amennyiben a megrendelt szolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a Táborokra, Rendezvényekre, Előadásokra, Kurzusokra történő regisztrációt automatikusan töröljük. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően a jelentkezés során a Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikusan kézbesítjük.

1.2. Amennyiben 12 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot a +36-70/330-9685-ös telefonszámon vagy az info@andrasibetty.com e-mail címen. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

1.3. A Szolgáltató a Szolgáltatásokra történő regisztráció során külön jelölőnégyzetet biztosít a Felhasználó számára az Általános Szerződési Feltételek elfogadására.

1.4. A Felhasználó, a jelölőnégyzet kipipálásával és az eseményen való részvételével hozzájárul, hogy a Táborok, Rendezvények, Előadások és Kurzusok során a Szolgáltató jogosult kép-, hang- és videófelvételt rögzíteni, illetve a készült felvételeket korlátlanul felhasználni üzletszerzési-, illetve marketingtevékenység céljából. Ezzel kapcsolatban a Felhasználónak követelése nem lehet, hacsak azt előre, még az esemény előtt, írásban nem jelzi, ez esetben azonban a Szolgáltató megtagadhatja a részvételi lehetőséget a Felhasználótól.

2. RÉSZVÉTELI DÍJ:

2.1. A Rendezvény részvételi díja tartalmazza a Rendezvényre történő belépés és részvétel költségét – eseti jelleggel az üdítő, frissítők költségét.

2.2. A Tábor részvételi díja tartalmazza a belépés, részvétel, szállás költségét valamint az ebéd költségét illetve egyéb kiegészítő szolgáltatások költségét a andrasibetty.com weboldalon található részletezés szerint. Amennyiben a részvételi díj több választható szolgáltatásra, illetve választható ellátásra (ebéd, teljes ellátás) kiterjedezek részleteit Szolgáltató a andrasibetty.com weboldalon teszi közzé. Szolgáltató jogosult a Tábor időtartama alatt a Tábor idejére meghirdetett programok tartalmát és helyszínét módosítani (pl. időjárási viszonyoknak megfelelően).

3. LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

Tábor/Családállítás esetében:

-14 NAP: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges info@andrasibetty.com e-mail címen, legkésőbb a Tábor, Rendezvény előtt 14 nappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A Tábor, Rendezvény napját megelőző 14 nappal korábban, a kizárólag írásban lemondott tréningek esetén, a már kifizetett részvételi díj egy éven belül felhasználható egy következő alkalomra meghirdetett, eredetivel azonos Táborra, Rendezvényre.

5-13 NAP:Az 5-13 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében a részvételi díj 30%-a kerül a Megrendelő részére visszautalásra.

0-4 NAPON BELÜL, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁS: A 0-4 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében vagy lemondás nélkül a már befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

3.1. Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%- a a befizető bankszámlájára visszautalásra kerül. A részvételi díjak visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő 8 napon belül történik meg, hacsak a Megrendelő úgy nem rendelkezik, hogy a már kifizetett összeget beszámíttatná konzultációra, egy másik tréningre vagy a andrasibetty.com weboldalon található termékek megvásárlására. Az ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

Tanácsadás esetében
Az ülés lemondását legkésőbb az időpont előtt 48 órával előre jelezze közvetlenül a tanácsadónál. Az elmaradt ülés lehetőség szerint bepótolható, ehhez a tanácsadóval való személyes egyeztetés szükséges. A 48 órán belüli lemondás esetén az ügyfél köteles kifizetni az ülés árát, amit a következő alkalommal tehet meg. Kivételt képeznek a vis maior esetek, amikor valamilyen előre nem látott kényszerítő körülmény miatt marad el a konzultáció. (Ilyennek számít a baleset, betegség, de a munkahelyi ok nem.) A találkozók rendszeressége egyéni megegyezés alapját képezi. A konzultációkon mindkét fél csak józan, alkoholos és-egyéb drogos befolyásoltságtól mentes állapotban vehet részt.

4. TANÁCSADÁSI FELTÉTELEK

4.1. TITOKTARTÁS

A tanácsadó a folyamat egésze során köteles az ügyfélről tudomására jutó minden információval kapcsolatban titkot tartani és az ügyfél megfelelő közérzetéről, adatainak védelméről gondoskodni.

4.1. TÁJÉKOZTATÁS

Ügyfél tanácsadói és/vagy tréningszerű együttműködésben vesz részt, jelentkezése során vállalja, hogy információt gyűjtött a problémája, tünetei ellátásához szükséges szolgáltatási formákról, lehetőségekről, ezen információk birtokában vállalja a munkát tanácsadóval. Az ügyfél az alkalmon való megjelenésével szóban és jelen dokumentum aláírásával elismeri és megerősíti, hogy jelenleg, a tanácsadási folyamat megkezdésekor nem diagnosztizált pszichiátriai beteg és nem áll pszichiátriai és/vagy gyógyszeres kezelés alatt, valamint, hogy megfelelően tájékozódott tanácsadó felkészültségét illetően. Ezen kívül vállalja, hogy semmilyen más az életét, testi épségét veszélyeztető körülmény nem áll fenn életében, ellenkező esetben erről tájékoztatja tanácsadót, aki eldönti, hogy ezen információk birtokában, tudja-e vállalni a foglalkozások megtartását, és ha igen, milyen feltételek mellett teszi azt. Ügyfél vállalja, hogy ezen szükségszerű tájékoztatás elmulasztásának felelőssége, főleg, ha az olyan információkat érint, melyek könnyen nem észrevehetőek, őt terheli.

4.1. PÉNZÜGYEK
Minden ülés alkalmanként egységesen 20.000,- Ft/óra. Különleges, indokolt esetben karitatív módon is igénybe vehető a szolgáltatás, egyéni elbírálás alapján, előre egyeztetve a tanácsadóval. Egy alkalom 60 percet jelent. A fizetés a tanácsadónál történik készpénzben, vagy banki átutalással.

A tanácsadó a fenti feltételek változtatásának jogát fenntartja, erről a klienst időben tájékoztatni köteles.

V. Termékekre , info-termékekre vonatkozó rendelkezések:

5.1. A megrendelések leadása a andrasibetty.com oldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges.

5.2. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat és visszaigazolásokat, számlát a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.

5.3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

5.4. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

5.5. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

5.6. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti.

5.7. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

5.8. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó (pl. 0 v. 1 Ft-os ár) nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.

VI. Táborra, rendezvényre történő jelentkezések és termékmegrendelések visszautasítása:

6.1. A Szolgáltatónak joga van visszautasítani minden olyan jelentkezést vagy termékmegrendelést – ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti

6.2. A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Szolgáltató a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 5 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet.

VII. Adatvédelem

Az andrasibetty.com oldalainak használati feltételei és az oldalak használatának jogi szabályozása

Jelen honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a szerző Andrási Beáta (Andrási Betty) (a továbbiakban: „Szerző”) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. A szerző weboldalainak böngészésével a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket.

A Szerző a jelen kiszolgálón (továbbiakban „kiszolgáló”) megjelenő dokumentumok (továbbiakban „oldalak”) használatának jogát csak azzal engedélyezi, hogy a felhasználó tudomásul veszi:

  • Az e kiszolgálón megtalálható oldalak kizárólag az ismeretszerzés megvalósíthatóságát szolgálják.
  • Az e kiszolgálón található oldalakat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
  • Minden engedély nélküli használat szerzői jogi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel jár.
  • A jelen webhely elemeit a szerzői jogi és más törvények külön védik, amelyeknek értelmében a webhely elemei sem egészükben, sem részben nem másolhatók. A jelen webhely egyetlen logója, grafikája, hangja vagy képe nem másolható és nem továbbítható a Szerző előzetes írásbeli engedélye nélkül.
  • Az andrasibetty.com domain szerzői jogi védelmet élvez, jogi oltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Szerző, azaz a domain tulajdonosának előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) szerzői jogvédelem alá esik, csak a Szerző tájékoztatása, illetve előzetes írásbeli engedélyével használható fel, az alábbi feltételek szerint.

Nem kell engedély, azonban a Szerző írásbeli tájékoztatása szükséges az alábbiakhoz:

a) Idézés
Az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

b) Teljes cikk átvétele, az alábbi feltételekkel:
Az oldalon megjelent írások előzetes írásbeli engedély nélkül átvehetők, amennyiben a tartalom minden eleme változatlan marad, beleértve a szöveget, a szövegkiemeléseket, a képeket, azok elhelyezését, valamint a szövegben elhelyezett hivatkozásokat is. Tartalomátvétel esetén kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára.

A Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges az alábbiakhoz:

a) Tartalom átvétele módosítással
Amennyiben a felhasználó a tartalom átvételénél a szövegben, annak strukturálásában, a belső hivatkozásokban vagy a képekben bármilyen módosítást kíván végrehajtani, azt csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével teheti meg, jelezve a Szerző számára az elvégezni kívánt módosításokat.

b) Teljes vagy részleges tartalom átvétele hivatkozás elhelyezése nélkül
Az oldalon található tartalom átvétele az eredeti tartalomra való hivatkozás elhelyezése nélkül csak a Szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

c) Átvett tartalom beágyazása
Az átvenni kívánt tartalom nem önálló egészként, hanem egy másik tartalomba ágyazva, annak részeként történő közléséhez a Szerző előzetes írásbeli engedélye szükséges. Az engedély megkérésekor kérjük feltüntetni a felhasználás célját és módját.

d) Tartalom átvétele kereskedelmi célból
A Szerző írásos engedélye nélkül tilos jelen webhely tartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni, továbbá a tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A Szerző fenntartja a jogot, hogy honlapját bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségét korlátozza, megszüntesse. A Szerző nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, illetve hibamentességét. A Szerző kizárja felelősségét a honlapon található linkkel kapcsolt honlapok tartalmáért, illetve megbízhatóságáért.

A Szerző nem vállal semmilyen felelősséget az ezen a kiszolgálón megjelentetett oldalakon található információk, grafikák, ábrák, képek, összességében művek bármilyen célra való alkalmasságát illetően. Minden dokumentumot, grafikát, ábrát, képet a “jelen állapotában”, minden szavatosság nélkül helyez el, és azok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Szerző nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy bármilyen más kárért (korlátozás nélkül beleértve az elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakadásával vagy az üzleti információ elvesztésével és adatvesztéssel kapcsolatos károkat).

Az oldalak tartalmának a többszörözéséhez, más oldalakon való közzétételéhez, bármilyen célból történő felhasználáshoz a következő e-mail címen tudja a felhasználó a Szerző előzetes hozzájárulását kérni: info@andrasibetty.com

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények (GDPR) értelmében kérlek engedélyezd a sütik használatát, és fogadd el az adatkezelési tájékozatót, vagy zárd be az oldalt. Adatkezelési tájékoztató

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás